• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
ÇALIŞMA HAYATI VE İSTİHDAM UYGULAMALARI İSTİŞARE EDİLDİ
ÇALIŞMA HAYATI VE İSTİHDAM UYGULAMALARI İSTİŞARE EDİLDİ06 Şubat 2019 Çarşamba

Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün geliştirdiği kurumsal diyalog ve sürekli işbirlikleri kapsamında; Çalışma hayatının iyileştirilmesi ve iş dünyasının daha üretken bir ekonomi modeli için beklentilerinin tespit edilmesi ile uygulama ve mevzuat çözümleri bakımından gerekli olabilecek ortak çalışmaların 2019 yılı başında belirlenmesi amacıyla, Manisa Ticaret Borsası’nda İstişare Toplantısı düzenlendi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Meclis Başkanı Cahit Yayman’ın Meclis Üyeleri ile birlikte, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt ve beraberindeki ilgili Bölüm Şefleri, Denetmenler ve Teknik Yetkililerden oluşan Heyete ev sahipliği yaptığı toplantıda; Genel uygulamalar ve 2019 yılında uygulanacak istihdam teşvikleri hakkında bilinmesi gerekenlerin yanı sıra, Manisa Ticaret Borsası’na Üye Tarımsal İşletmelerin halen sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunlar, talepler ve çözüm önerileri de görüşüldü.
 
Toplantının, İşletmelerin maliyet, işlem süresi ve kırtasiye yükünün hafifletilmesi, İl düzeyinde karşılaşılan sorunların yerinde çözülmesi, Merkezi düzeyde olanların ise değerlendirilmek üzere yasa yapıcılara bildirilmesi bakımından oldukça faydalı geçtiğini ifade eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap Son iki yılda Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile birlikte İstihdam Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemine ilişkin olarak da ayrıca şunları belirtti:
 
-“ İl Müdürlüğümüz daha iyi bir Sosyal Güvenlik Sistemi için değişim ve dönüşüm çalışmalarını ayrı bir titizlikle sürdürüyor. Manisa Ticaret Borsası olarak bizler de; Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin derinleştirilmesi prensibiyle İl  Müdürlüğümüz ile sürekli fikir alışverişinde bulunuyor, sahadan edindiğimiz tespitleri aktarıyoruz. Çalışma süreçlerinde iş dünyasına zaman kaybettiren, üretim ve istihdam kapasitesini düşürücü maliyet yükleyen, fiili çalışma hayatı ile mevzuat arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle cezai sorumluluk getiren, özetle ekonomik faaliyet hacmimizi ve verimliliğimizi etkileyen tespitlerimizi İl Müdürlüğümüze iletiyor, yapıcı ve çözüme yönelik çalışmalarından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Neticeleri de; Manisa’nın Türkiye ortalaması üzerindeki ek istidam rakamlarıyla kendisini gösteriyor. Örnek vermek gerekirse 2017 yılındaki temaslarımızda; +1 İstihdam Seferberliği Teşvikinden yararlanma koşulları arasında işe alınacak kişinin en az 3 ay işsiz olması şartı yer alıyordu. Bu sürenin çok uzun olduğunu belirtmemiz üzerine İl Müdürlüğü’müz de iyileştirme talebimizi Bakanlığa aktararak koşulun son 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak şeklinde kolaylaştırılması yönünde etkili oldu. Asgari Ücret desteğinin 500 kişiden az çalışanı bulunan işletmelerde kişi başı 150-TL’na çıkarılması,  işgücü bulmanın çok zor olduğu mevsimlik çalışma dönemlerinde işe giriş bildirgeleri için tanınan sürenin işe fiilen başlanan gün olarak uzatılması, kişinin işe gelmemesi halinde ise aynı gün bildirgenin sistemden geri çekilebilmesi, yine rotasyonun fazla olduğu tarımsal işletmelerde 1 kişi dahi olsa henüz işe girişi bildirilememiş çalışanın denetimde kayıt dışı olarak tutanağa alınmasıyla işletmenin tüm teşvik haklarını 1 yıl süreyle kaybetmesi uygulamasına mevzuat yapılan düzenlemeyle çalışan sayısının %1’i ya da 5 kişiye kadar iyi niyet koşullarıyla esneklik tanınması, +1 istihdamda sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 1 yıl boyunca teşvik kapsamına alınmasıyla işletmenin maliyet yükünün hafifletilmesi, iyi niyetle primlerini ödeyemeyen bir işletmenin 500 bin TL’na kadar olan prim borçlarının teminatsız ve düşük faizle yapılandırılacak olması ise verilebilecek bazı diğer örnekler.”
 
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt ise toplantıya ilişkin şunları belirtti:
 
-“ Sağlıklı işleyen bir Sosyal Güvenlik Sistemi, Vatandaşlarımızı daha iyi standartlara sahip oldukları bir geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Manisa Ticaret Borsası da; Sosyal Güvenlik Bilincinin gelişmesi, Kayıt dışı istihdam konusunda hassasiyetin arttırılması, Mevzuatta reform gerektiren hususların tespiti ve  uyumluluğun artırılması gibi pek çok konuda Kurumumuza destek oluyor. Hem Çalışanlarımız hem de İşletmelerimiz adına sağladıkları geribildirimler ve çözüm getirici öneriler için Manisa Ticaret Borsası Yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü Kurumumuz ve Bakanlığımız da Ülkemizin daha üretken bir ekonomi modeline geçişi ve bu geçişi sağlayacak iş dünyasının faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu likidite esnekliğine hassasiyetle bakıyor, gerekli altyapı ve uygun işleyiş üzerinde çalışıyor. Bugün de; İş Dünyamızın karşılaştığı sorunların giderilmesi ve Manisa’daki İstihdam Oranının artırılmasına yönelik gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde ise Manisa Ticaret Borsası’nda daha geniş katılımlı bir programla 2019 yılında uygulanacak teşviklerden daha fazla faydalanılması ve işleyişte kolaylık sağlanan yeni uygulamalarımız hakkında bilgilendirme çalışması yapacağız.”