• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
TKDK IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır
TKDK IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır25 Kasım 2019 Pazartesi

 

 

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Proje kabul tarihleri 2 Ocak-31 Ocak tarihleri arasındadır.

 

 

 

 

Sektörlere Özel Uygun Harcamalar
 
Süt sektörü
 
Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, (peynir altı suyu işleyen işletmeler hariç)
Yeni süt toplama merkezlerinin, süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin inşası,
Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,
Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu, laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,
Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.
 
Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü
 
Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/ veya genişletilmesi,
Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
Soğuk hava deposu ekipmanı,
İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,
İşleme ve/veya parçalama tesisleri için soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.
22
Meyve ve Sebze Sektörü
 
Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/ veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,
Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
Hammadde ve paketleme için depolar,
Ürün taşıma ekipmanları,
Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.
 
Su Ürünleri Sektörü
 
Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,
Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı
Başvuru sahibi yatırımının bütçesini, yapacağı satın alımlara ilişkin alacağı teklifler çerçevesinde şekillendirecek, seçtiği uygun teklif üzerinden projesini uygulayacak ve ödeme talebinde bulunacaktır.
 
Elektrik İhtiyacını (öz tüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 
Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da TKDK tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.
 
Başvurulan sektörde, işletme kapasitesine göre ihtiyacın üzerinde büyüklükte yenilenebilir enerji sistemleri talepleri olması durumunda; sözleşme öncesi kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin çıkarılması veya projenin reddi vb. işlemler duruma göre uygulanacaktır.
 
Başvuru sahipleri uygun harcamalar kapsamında yapacakları alımlarda, TKDK web adresinde yer alan (www.tkdk.gov.tr) “Teklif Alma Kuralları Rehberi”nde belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.
 

Bilgilerinize Sunar, İyi çalışmalar dileriz.

https://www.tkdk.gov.tr/…/IPARDII_SekizinciBasvuruCagriIlan…