• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Mevzuat

» GÜNCEL MEVZUATLARA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

» Anayasa ( TOBB'la ilgili madde 135) (doc)
» 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunupdf formarında / doc formatında
 
» 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler
 
» Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler
 
» Diğer Yönetmelikler
 
» Esaslar
 
» Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri
 
» 5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat
 
» Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
(Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler) (doc)
 
»Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı
 
»Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği

» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (doc)

» İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu

 
Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları


Örf, Adet ve Teamüller 


Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

 

 

» Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

» İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

» İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

» İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

» İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

» İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

» İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

» İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

» İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

» İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

» İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

» İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik