• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) YATIRIMCI İŞLEMLERİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.(TÜRİB)'nin; Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir Borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçmiştir.

 

Bu kapsamda Manisa Ticaret Borsamız’da TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Acentesi olmuştur.Tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece http://www.turib.com.tr  adresinde yer alan işlem platformu üzerinden, yatırımcılar tarafından, aracı olmaksızın, doğrudan emir gönderme yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte (TÜRİB) Acentesi olan Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Kayıt işlemleri için gerekli dokümanlar ile işleyiş hakkında detaylı bilginin yer aldığı dokümanlar ve linkler aşağıda yer almaktadır. Kayıt dokümanları ve gerekli veriler, Borsamız tarafından TÜRİB’in oluşturduğu internet sitesine yüklenerek elektronik ortamda TÜRİB’e iletilecek ve onay sürecinin ardından tarafınıza SMS ile kullanıcı bilgileriniz gönderilecektir.

TÜRİB Yatırımcı Kayıt İşlemleri

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar: 
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.) 
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge


Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar: 
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4
- Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği 
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği 
- Vergi Levhası örneği 
- İmza Sirküleri 
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

Yatırımcılar, bilgilerini güncellemek istediklerinde, söz konusu değişiklikleri TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.

 

Saygılarımızla

 

Not:  Tarım Kredi Kooperatifleri “TÜRİB İşlem Platformunda Gerçekleştirilebilecek İşlemlerin Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme”yi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’den temin edip Kooperatif yetkililerince imzalanıp kayıt esnasında Borsamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi İçin:

Fatih TOKER Tel: 0.236 231 00 78-Dahili 15 / E-posta: fatih.toker@manisatb.org.tr

 

 

Önemli Linkler

 

Tarımsal Ürünün Serüveni, Ürünün Tarladan Lisanslı Depoya Yolculuğu, Lisanslı Depodan TÜRİB’de İşlem Görmesi ve TÜRİB'de Alım Satım İşlemleri "İŞ AKIŞ ŞEMALARI"nı görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ...