• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
ELÜS SATIŞ UYGULAMALARI HK.
ELÜS SATIŞ UYGULAMALARI HK.02 Aralık 2019 Pazartesi

 

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda 2018-2019 satış döneminde Ticaret Borsaları tarafından gerçekleştirilen Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işlemleri, ELÜS'lerin tek bir Borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 26.07.2019 tarihinde faaliyete geçen TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandığı ve 2019-2020 satış döneminden itibaren TMO ELÜS Satışlarının TÜRİB üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

 

TMO ELÜS SATIŞLARI platformu üzerinden gönderilen anlaşmalı özel emirler satış işleminin gerçekleştirilmesi için TÜRİB'e gönderileceğinden, TMO ELÜS SATIŞLARI platformu üyelerinin ELÜS alım işlemlerine devam edebilmesi için henüz kayıt olmamış gerçek/tüzel kişilerin https://manisatb.org.tr/275/turkiye-urun-ihtisas-borsasi-as-(turib)-yatirimci-islemleri veya https://www.turib.com.tr/acenteler.aspx  adreslerinde yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Manisa  Ticaret Borsası'na başvurarak TÜRİB'e kayıt olmaları gerekmektedir.

Yatırımcıların TÜRİB'e kaydı için Ticaret Borsaları ile TÜRİB arasında acentelik ilişkisi tesis edilmiştir. Çiftçiler de dâhil olmak üzere tüm yatırımcıların TÜRİB sistemine kaydı TÜRİB acentesi sıfatıyla hizmet veren Ticaret Borsaları tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

ELÜS'lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın www.turib.com.tr internet adresinde yer alan "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girmek suretiyle yapılmaktadır.

Kayıt aşamasında verilecek hesap bilgisi "ELÜS Alış İşlemi Gerçekleştirebilen Takas Üyesi Aracı Kurum / Bankalar" nezdindeki hesap bilgisi olmalıdır. Bu banka ve aracı kurumları listesi https://www.turib.com.tr/takas-uyeleri.aspx  adresinde yer almaktadır.

Söz konusu hesabın ELÜS saklama özelliği taşıması için ilgili aracı kurum/banka tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde de tanımlama yapılması gerektiğinden yatırımcıların banka/aracı kurumların bu konuda uyarması önem arz etmektedir.

TÜRİB'de resmi tatil günleri haricinde hafta içi tam çalışma günlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında ELÜS işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. TMO tarafından onaylanan anlaşmalı özel emirler, saat 09:30'da TÜRİB İşlem Platformu'na aktarılacaktır. TMO'nun TÜRİB İşlem Platformu'na gönderdiği satış emirlerine alıcı (kişi, kuruluş ve firmalar) tarafından onay verildikten sonra anlaşmalı özel emir işlemleri gerçekleştirilecektir. Gerçek veya tüzel kişiler, TÜRİB İşlem Platformu'na kaydettirdikleri kendileri veya temsilcilerinin cep telefonuna gelen şifre ve doğrulama kodlan üzerinden TÜRİB İşlem Platformu'na giriş yaparak onay vereceklerdir. Onay işlemleri, TÜRİB İşlem Platformu üzerinde "TMO İşlemleri" menüsü altında yer alan "TMO Satış Emri Onay Listesi'nden yapılacaktır.

Gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların onay aşamasında, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve Takas Merkezi Üyesi aracı kurum/bankalarında ELÜS saklaması için tanımlı hesaplarını seçmeleri gerekmektedir. Eğer tek bir hesap tanımlı ise, hesap seçmeye gerek olmadan 'TMO Satış Emri Onay Listesi'ndeki "işlem" sütunu altındaki ilgili işlem satırındaki yeşil "onay" işaretini seçmeleri yeterli olacaktır. Alıcı tarafından onay verildikten sonra alıcı hesabındaki ELÜS bedeli TL tutarı ilgili banka/aracı kurum hesabından otomatik sorgulanacağından alıcı tarafın bakiyesinin yetersiz olması durumunda TMO tarafından girilen satış emirleriyle ilgili işlemlere alıcı tarafından onay verilse dahi iptal edilmiş olarak görünecektir.

Bu nedenle alıcıların, satın alacakları ELÜS'lere ilişkin (TMO'nun satış amirlerini TÜRİB platformuna gönderdiği gün 10:00-12:00 saatleri arasında) alım emrini TÜRİB İşlem Platformuna girerek onaylaması ve ELÜS bedelini alım emrini sisteme girmeden önce banka/aracı kurum nezdindeki hesaplarına yatırması esastır. Alıcının alım emrini onaylamaması, onaylasa dahi banka/aracı kurum nezdindeki hesabında yeterli bedel bulunmaması durumunda satış emri ve Kuruluşumuzca yapılan firma tahsisi iptal edilecektir.

Bilgilerinize sunar İyi çalışmalar dileriz.

 

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar: 
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.) 
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge


Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar: 
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4) 
- Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği 
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği 
- Vergi Levhası örneği 
- İmza Sirküleri 
- Aracı Kurum veya Bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

 

TÜRİB Kayıt İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi İçin:

MANİSA TİCARET BORSASI

Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:20 Şehzadeler / MANİSA

Fatih TOKER Tel: 0.236 231 00 78-Dahili 15 / E-posta: fatih.toker@manisatb.org.tr