• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Sistemine Beş Yıl Daha Destek
Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Sistemine Beş Yıl Daha Destek06 Ocak 2020 Pazartesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarımsal Ürünlerin, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde 5 yıl daha destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  tarafından yürütülen, üreticilerimizin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi 5 yıl süreyle daha desteklenecektir.

 

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen; Tablo 1'de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2′ de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL'yi geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin % 50'si oranında kira desteği verilecektir. Bu desteğe ilişkin ödemeler lisanslı depo işletmelerine yapılacaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı üreticiler ile ürünlerini (ÇKS)'ye kayıtlı üreticilerden alan 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerine, üreticilerden aldıkları veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere teslim etmeleri halinde, yukarıda belirtilen üst sınırları geçmemek ve 17/10/2019 tarihinden başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile ilave kira desteği verilir.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilecektir.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilecektir.