• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Entegre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Semineri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Entegre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Semineri24 Ocak 2020 Cuma

 

Sayın Üyemiz,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemlerin neler olduğunun anlatılacağı, Avukat Atalay Aksay ve IFC Global Sertifikasyon Uzmanlarının Sunumlarıyla;

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Entegre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Semineri” 29 Ocak 2020 Çarşamba günü Saat: 14.00’de Manisa Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Üye İşletmelerimizi, katılımcı sayısı sınırı olmaksızın önemle davet eder, katılımlarınızdan memnuniyet duyacağımızı belirterek iyi çalışmalar dileriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Veri kayıt sistemlerinde kişisel veri güvenliğine ilişkin çeşitli riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu risklerin önüne geçilebilmesi için gerekli zaman, kaynak ve uzmanlığın sağlanarak uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, her zaman yüksek maliyet gerektirmemekte olup, söz konusu tedbirlerin masrafsız ya da düşük maliyetli olarak alınması veya hali hazırda sistemlerde mevcut olması da mümkündür.

Eğitim Araştırma Servisi

Saygılarımızla