• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
EKONOMİK TEDBİRLER HAKKINDA BAŞKANLIK MESAJI
EKONOMİK TEDBİRLER HAKKINDA BAŞKANLIK MESAJI09 Nisan 2020 Perşembe
 
 
 
 
Değerli Üyelerimiz,
 
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Ülkemizde de ciddiyetini artıran, dolayısıyla her zamankinden daha çok birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamızı gerektiren Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle, temsil ettiğimiz İş Dünyasının yaşadığı veya yaşanma ihtimali olan sorunların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, ilgili Bakanlıklarımıza ve Kamu Kurumlarına, Borsamız tarafından bildirilmesi çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.
 
Biliyoruz ki; Manisa İş Dünyasını oluşturan Siz Değerli Üyelerimiz de, her zaman olduğu gibi Ülkemiz ve Milletimiz için üretmeye devam ederek, bu zorlu dönemin üstesinden gelmek için Ülkemizin ortak ekonomik ve toplumsal mücadelesine destek olma kararlılığını sürdürüyorsunuz.
 
Bizler de Sizleri temsilen; İş dünyamızın, bu sıkıntılı süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte mücadele süreçlerine aktif katkı sunuyoruz.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığımız da, TOBB’nin Tüm Koordinasyon Kurulları ve Sektör Konseyleriyle gece gündüz demeden, hem insani boyutta hem de ekonomik alanda durum değerlendirmelerini hassasiyetle sürdürüyor; *Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bakanlıklarına İş Dünyasının taleplerini iletiyor, *Sonuçlanan talepleri Oda ve Borsalar aracılığı ile Kamuoyuna bildiriyor.
 
Bu süreçte alınan tedbirler hususunda, Sizleri bilgilendirmek ve iletişimde kalmak çok önemli. Bu manada, bugüne kadar yapılanlar hakkında Sizleri bilgilendirmek amacıyla bir Bilgi Özeti hazırladık ve aşağıdaki eklerde faydalı olacağı düşüncesiyle sunuyoruz. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Ticari ve Ekonomik hayatı yakından takip ediyoruz. Karar Alıcılara önerilerimiz de devam edecek!
 
Bu kapsamda önceliğimiz; Ne kadar süreceği öngörülemeyen bu kritik dönemde, Siz Değerli Üye İşletmelerimiz ile iletişimi mümkün olan en üst seviyede tutarak, bir yandan ortak moral ve dayanışmayı güçlü tutmak, bir yandan da karşılaşılabilecek sorunlara, çözümü yönünde destek olmaktır.  Fakat bunu daha etkili olarak yapabilmemiz için Sizlerin de tespit ve görüşlerinizi iletişim kanallarımızdan Borsamıza iletmenize ihtiyacımız var! Sizlerden gelecek bilgilerin günlük olarak ilgili mercilere iletileceğini belirtiyor ve çalışmalarınızda karşılaştığınız sorunları Sizlerin de Borsamıza iletmenizi talep ediyoruz.
 
Çalışmalarınızda kolaylıklar dileğiyle; İçinde bulunduğumuz sürecin en az hayati ve ekonomik etki ile mümkün olan en kısa sürede geride kalmasını temenni ediyor, İnsani ve ekonomik boyutta Vatandaşlarımıza ve İş Dünyamıza destek sağlayan Tüm Kurum ve Kişilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıkla kalın…
 
Sadık ÖZKASAP
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
EK-1

 

KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİK FAALİYETLERE ETKİSİNİN TELAFİ EDİLMESİ İÇİN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ve İLGİLİ BAKANLIKLARA

İLETİLEN ve SONUÇLANAN TALEPLER

 

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA

* Mart ayı KDV ve BA/BS (Mal/Hizmet Alışları ve Satışları Bildirim Formları) beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.

* Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri, Zirai Kazanç Sahibi, Serbest Meslek Erbabı ve Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.

* Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek

 

MALİ YÜKLER HAKKINDA

* KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek olacakları 2021’e ertelendi.

* Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedelleri tahakkuk ettirilmeyecek

* Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

* Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

* Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

* Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle ertelendi.

* Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*

 

KREDİ İHTİYAÇLARI HAKKINDA

* Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi ve ilave finansman destekleri sağlandı.

* Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranı + %1,5 komisyon ile kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı.

* İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” %9,5 faiz oranı + %1,0 komisyon ile 30 Mart 2020’de uygulamaya alındı

* 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.

* 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi.

* Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu

 

KEFALET  UYGULAMALARI  HAKKINDA

* Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 50 Milyar TL’ye çıkarıldı.

* 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak

* Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamına, orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

 

İDARİ UYGULAMALAR HAKKINDA

* Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi.

* 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*

* İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.

* Kapasite Raporlarının süresi 31  Mayıs’a uzatıldı.

* Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.

* 20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi.

* Pandemi Hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nın ödemesi yükseltildi.

 

İSTİHDAMA DESTEK İHTİYAÇLARI  HAKKINDA

* Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*

* Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

* Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

*Turizm Sektöründe, iş sözleşmeleri askıda  olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “Kısa Çalışma Ödeneği” kapsamına alındı.

* Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki farkı ödemek isteyen işverenler, SGK bildirimini “0 gün” yaparak aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilecek

* Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek

 

ULAŞIM VE  LOJİSTİKTE DESTEK İHTİYAÇLARI  HAKKINDA

* Taşımacılığın hızlandırılması ve hammadde tedarikinin aksamaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi,

* Mersin limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü

* Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri için 3 ay ertelendi

* Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri, üç ay süreyle ertelendi

* 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi

* Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

 

TARIM SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇLARI HAKKINDA

* Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı

* Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken kredi borçları, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi

* Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi açıkladı

* Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek


EK-2

 

KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİK FAALİYETLERE ETKİSİNİN TELAFİ EDİLMESİ İÇİN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ve İLGİLİ BAKANLIKLARA

İLETİLEN ve TAKİBİ DEVAM EDEN TALEPLER

 

 
MALİ DESTEK İHTİYAÇLARI HAKKINDA
 
* Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi. Tüm sektörlerin kapsama alınması.
* Aşağıdaki yöntem önerileri ile Kamudan alacakların işletmelere ödenmesi;
> Bekleyen alacakların ödenmesi
> Kamuya yönelik işlerde avans koşullarının basitleştirilmesi
> Finansman (Kredi) taleplerinde KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaleti sağlanması
 
FİNANSAL DESTEKLERİN KULLANIMI HAKKINDA
 
* Kredi paketlerinin hızla işleme alınması
> Kredi Garanti Fonu limitlerinin kullandırılması
> İhracat Stok Kredisi’nin nasıl uygulanacağının açıklanması
* Eximbank’ın teminat mektubu istemeden kredi verebilmesi
* Leasing ödemelerinin ertelenmesi
 
OPERASYONEL DESTEK İHTİYAÇLARI HAKKINDA
 
* Sanayide ve Ticari İşletmelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi
* THY Kargo ücretlerinde indirim yapılması
* Limanlardaki ardiye (Mersin yaptı) ve demoraj ücretlerinin düşürülmesi
* Ticari Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2020’de alınmaması.
* Kar Dağıtım Kısıtlamasının gözden geçirilmesi
 
 
İSTİHDAM DESTEKLERİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA
 
* Kısa Çalışma Ödeneği Koşullarının daha da basitleştirilmesi
> 450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması
> Uygunluk incelemesinin kaldırılarak doğrudan onay verilmesi
> Ödeme alt sınırının asgari ücret, üst sınırının asgari ücretin 3 katı yapılması
> PTT Bank yerine maaş hesabına yatırılması
 
*Sendikal hareketlenmeye karşı önlem alınması ( İş bırakma, grev tehdidi, sözleşmeyi fesedip tazminat talebine yönelmeler vb.
*Covid-19’un meslek hastalığı kapsamında olmaması (Kapsamda olursa işletmeler bu yükü taşıyamaz)
*İşgücü Talebi artan sektörler için esnek çalışma ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması
 
 
LOJİSTİK DESTEKLERİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA
 
* Sınır geçişlerinde karantina koşullarının  gevşetilmesi
* Vizesi biten şoförlere Gri Pasaport verilmesi
* Ulaşımda alınan önlemler nedeniyle (sosyal mesafenin korunması için taşıma kapasitesinin düşmesi gibi) daha fazla araca ihtiyaç duyulacağı için Serbest çalışan şoförlere (kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi) doğrudan gelir desteği yapılması yada ÖTV’siz akaryakıt.