• Türkçe
 • English
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
ARA
TOBB Nefes Kredisi 2020
TOBB Nefes Kredisi 202027 Nisan 2020 Pazartesi

 

TOBB Nefes Kredisi 2020 Uygulaması

 

Başvuru

Üyelerimizin kredi ihtiyaçlarında kullanmaları için belirlenen kaynak Denizbank’ın Manisa Merkez Şubesine aktarılmıştır. KOBİ Statüsündeki Üyelerimiz, Borsamızdan temin edecekleri “TOBB Nefes Kredisi 2020 Başvurusu İçindir” ibareli Faaliyet Belgesi ile 29.04.2020 tarihinden itibaren başvuru yapabileceklerdir.

Limit

Projeden daha fazla Üye İşletmenin faydalanabilmesi için; 2018 cirosu 3 milyon (dahil) TL ve altında olan İşletmeler azami 50.000-TL, 2018 cirosu 3 milyon ile 25 milyon (dahil) TL arasında olan işletmeler ise azami 100.000-TL kredi kullanabilecektir. Proje, 2018 cirosu 25 milyon TL üzeri olan İşletmeleri kapsamamaktadır.

Faiz

Brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacaktır.

Geri Ödeme

2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi istenmeyecek, geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitle yapılacaktır.

Masraf

50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL Banka Masrafı dışında ek masraf olmayacaktır.

Komisyon

KGF kefaleti için mevzuat gereği %0,75 komisyon alınacaktır.

Teminat

Başvuruda Vergi-SGK borcu yoktur yazıları veya ilave teminat istenmeyecektir.

Sektör Kapsamı

Aşağıda NACE kodları ve tanımları belirtilen sektörler dışındaki Tüm Oda ve Borsa üyeleri krediden faydalanabilecektir.

64.92.04 - Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kredi verme faaliyetleri,
64.99.01 - Faktoring faaliyetler,
66.12.04 - Döviz Bürolarının faaliyetler,
66.19.06 - Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri'nin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

 • Manisa Ticaret Borsası’nın aktardığı kaynak, “Teminat” niteliğinde olmayacaktır. Üyelerimizin Başvurularının değerlendirilmesinde, Protokol gereği; Manisa Ticaret Borsası’nın “Kredi Onayına İştirak ya da Referans Verme” gibi bir fonksiyonu bulunmamaktadır.

BANKA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN DİĞER EVRAKLAR

 1. Yararlanıcı Beyanı (Başvuru Dilekçesi)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. İmza Beyannamesi
 5. Son 2 Yıla Ait Vergi Levhası
 6. Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu
 7. Tüzel Kişi Firmalar için Son Dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
 8. Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

 

DenizBank, başvuru niteliğine göre aşağıdakilere ilave evrak isteme hakkını saklı tutar.

Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamayacaktır. KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranacaktır. Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.