• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Peşin Hububat Satışları Hakkında
Peşin Hububat Satışları Hakkında10 Haziran 2024 Pazartesi

 

 

Sayın Üyemiz…

Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda;

Kuruluşumuz stoklarında bulunan 2022 mahsulü mısır kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin  bedel mukabili serbest olarak,    2023  mahsulü  mısır  kullanıcısına  [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına]  peşin bedel mukabili serbest olarak 05 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa açılmıştır. Mısır  satışlarımıza  başvurular;  ELÜS  stokları  için  TMO  Elektronik  Alım  ve  Satış  Platformu  (ELASP)  üzerinden,  TMO  depolarında  bulunan  stoklar  için  stokun  bulunduğu  Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir.

Bu  nedenle  ELÜS  stoklarına  başvuru  yapacakların  hem  TMO  Elektronik  Alım  ve  Satış Platformuna (ELASP), hem de TÜRİB' e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. Başvuruda bulunarak tahsis yapılan ancak ürünü almayan/takasını gerçekleştirmeyen müracaat sahiplerine takip eden aylarda yapılacak tahsislerde bu durum dikkate alınacaktır.

Haziran ayı satış talimatı ile satışa açılan TMO deposunda stoklu mısırın tamamının ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir. Yeni Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Haziran ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa  açılan  mısır  için  son  para  yatırma,  son  teslim  ve  ELÜS'ler  için  takas  tarihleri  aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÜS Hububat Stokları (Başvuru ELASP)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi                    : 05 – 11 Haziran 2024

TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi                                                   : 28 Haziran 2024 (dahil)

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi                                                              : 25 Haziran 2024 (dahil)

Ürün Son Teslim Tarihi                                                               : 28 Haziran 2024 (dahil)

TMO Elektronik Alım ve Satış Platformu (ELASP) üzerinden dağıtımı yapılacak ELÜS'ler takas için TÜRİB' e gönderilecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

TMO depolarındaki mısır için gelen talepler bekletilmeden 05 Haziran 2024 tarihinden itibaren  parasını yatıran ve aracını gönderen talep sahiplerine teslim edilecektir. Ofis  hesaplarına  alıcılar tarafından  yatırılan  ürün  bedeli  avans  niteliğinde  olup  yatırılan  parayı  karşılayacak  miktarda  veya istenilen  ürün  kodunda  emtia  bulunmaması  Kuruluşumuz  tarafından  taahhüt  zorunluluğu doğurmayacaktır.  Yatırılan ürün bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır.

Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Önceki aylardan bedeli yatırılan ancak teslimatı tamamlanmamış mısıra (tutanaklı veya tutanaksız) 2024 Haziran ayı fiyatları uygulanacaktır. Haziran ayı mısır satış teslimatları (tutanaklı veya tutanaksız) 28 Haziran 2024 (dahil) tarihini geçmeyecektir.

Peşin satışlarımızda alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları  ile  ilgili  ıslak  imzalı belge alınacaktır. Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

 

Manisa Ticaret Borsası