• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Manisa, Ülkemizin Gelecekteki Ekonomik Büyüklüğü Adına Üretiyor!
Manisa Ticaret Borsası, kuruluşundan günümüze kadar; kanunla düzenlenen vazife sahalarının yanında temsil ettiği Özel Sektör Camiasının da desteğiyle toplumsal ve ekonomik fayda üretmek için Üyelerinin ve Kamunun yararını sürekli ön planda tutmaya çalışmıştır. Değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamak ve hizmetlerini sürekli daha iyi standartlarda hayata geçirmek için ise faaliyetlerini Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemleri dahilinde yürütmektedir.
 
Manisa’nın ve Ülkemizin gelecekteki ekonomik büyüklüğü adına; *Manisa'nın tarıma dayalı sanayide, çeşitliliği ve katma değeri yüksek bir üretim merkezi olma özelliğinin geliştirilmesi, *Manisa'nın tarıma dayalı iç ticaretinin, ihracatının, markalaşmasının ve piyasa hacminin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi, *Üye işletmelerin mesleki faaliyetlerinin, sürekli değişen şartlara uyumu ve etkinliğinin artırılması, *Tarım ve tarıma dayalı ekonomiyi ilgilendiren her hususta, daha etkili ve güçlü politikaların oluşturulması için karar alıcıların karar alma süreçlerine kurumsal kimlikle sürekli dahil olunması ve aktif rol alınması, alanlarında; Çalışma, faaliyet ve proje oluşturmak, yürütmek ve yol gösterici olmak ise Manisa Ticaret Borsası’nın misyonu olarak belirlenmiştir.
 
Manisa Ekonomisini genel olarak değerlendirdiğimizde; “İç piyasada güven, faaliyet ve yatırım ortamı korunurken, ihracat odaklı üretime dönüşümün yeni projelerle arttırıldığı, sürdürülebilir bir üretim yapısı” şeklinde tanımlamada bulunmak, rahatlıkla özet olabilir.
 
Tarıma Dayalı Ekonomiye baktığımızda ise; Manisalı Üretici ve İşletmelerimizin, kalitesi ve katma değeri yüksek ürünleri, iç piyasada yerli üretimimizi güçlendirirken, sürekli gelişim de hayatımızın merkezinde yer alıyor. Manisa’nın minimum ithalatla gerçekleştirdiği tarıma dayalı sanayi ihracatı ise; başta cari açığın kapatılması olmak üzere, Türkiye Ekonomisi adına yaygınlaştırılması gereken üretim yapısının en iyi örneklerinden birisini oluşturuyor.
 
4 milyar $ civarındaki ihracatının yaklaşık %15’ini oluşturan tarıma dayalı ihracatçı yapısı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği, Manisa’nın en güçlü yanlarından birisini oluşturuyor. Kuru ve Yaş Meyve-Sebze, Konserve, Zeytin, Bitkisel Yağlar, Yumurta, Kırmızı ve Beyaz Et, Süt Ürünleri ve Hububat başta olmak üzere geniş bir yelpazede her biri kendi sektöründe en modern teknolojiyle faaliyet gösteren Manisalı Üye İşletmelerimiz; Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmanın, Ülkemiz Halkına güvenilir gıda ürünleri sunmanın ve Ürünlerini dış pazarlara ulaştırarak Ülkemize döviz, İnsanımıza istihdam ve ayrıca Tedarikçilerine güvenilir bir iş ortaklığı sağlamanın bilinciyle hareket ediyorlar. İhracatın büyük kısmının gelişmiş Ülkelere yapılıyor olması da Üretici, Tüccar ve İşletmelerimizin ulaştığı seviyenin ve “Günümüzün Milli Ekonomisinin Bir Gerekliliği” olduğunun göstergesidir.
 
Bu seviye; Manisalı Üretici, Tüccar ve İşletmelerimizin, yoğun emek ve çalışmalarıyla Manisa’ya ayrıcalık kazandırdıkları bir başarıdır. Bu ayrıcalığı daha iyi seviyelere getirmek için Tüm Üyelerimiz ile birlikte uyum içinde hareket edebiliyor olmak da Manisa Ticaret Borsası olarak en önem verdiğimiz hususlardan birisidir. Bu kapsamda; *Kendi kendine yeterlilikle büyüme, *İhracatta hacim ve çeşitliliğin yükseltilmesi, *Coğrafi İşaret Tescilleri ve Dünya standartlarında markalaşmanın artması, *Üyelerimizin meslekî faaliyetlerinin desteklenmesi, *Genç ve Kadın Müteşebbisliğin gelişmesi, *KOBİ ölçeğinde yatırım ve proje sayısının artması ve *Tüm bu hususlarda çalışma ortamının iyileştirilmesi için Paydaş Kurum ve Kuruluşlarla devamlı işbirliği, çalışmalarımızın temelini oluşturuyor.
 
Sürekli büyüyen nüfusu, sağlıklı beslenme yönünde her geçen gün artan bilinçlenme ve değişim gösteren tüketim alışkanlıkları ve rekabet şartları ile Dünya tarım sektörü de dahil dördüncü sanayi devrimine doğru ilerlerken, Temel kaynaklarını, sanayi altyapısını ve ticari potansiyelini öncelikle kendi kendine yeterli olma seviyesine çıkarma, aynı zamanda da katma değere dönüştürme becerisini yükseltmesi Türkiye’nin en büyük teminatı olacaktır. Bu kapsamda güvenilir gıda, verimlilik ve kalite kriterlerine dönüşüm ve katkısını her gün arttıran değerli Çiftçilerimize mesajımız ise öncelikle bizlere bahşedilen verimli toprakların korunmasında ve üretimimizin devamlılığında kararlı olunmasının gerekliliğidir.
 
Sadık ÖZKASAP
Manisa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı