• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
X.TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI'NDA MANİSA; AYRICA GÜNDEMDE YER ALDI!
X.TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI'NDA MANİSA; AYRICA GÜNDEMDE YER ALDI!23 Ocak 2019 Çarşamba
 
TOBB’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN X.TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI’NDA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN
MANİSA EKONOMİSİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ SORULARINI
MANİSA TİCARET BORSASI YÖNETİM  KURULU BAŞKANI SADIK ÖZKASAP
SON İKİ YILDAKİ PERFORMANS ÖZETİ İLE YANITLADI
 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde TOBB’da gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı X.Türkiye Ekonomi Şurası’nda bir defa daha Türkiye Ekonomisi’nin nabzı tutuldu.
 
 
Şura’nın, TOBB'a bağlı 81 İl ve 160 İlçedeki Oda ve Borsa Başkanları, Sektör Meclisleri ve Konseylerin hazırlık toplantılarında belirlediği görüş ve önerilerin Coğrafi Bölge Sözcüleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlara iletildiği bölümünü takiben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi hacmi ve potansiyeli yüksek İllerdeki durumun ayrıca iletilmesini istemesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Manisa’nın her ölçekte yatırım ve istihdamda Türkiye’nin en hızlı ilerleyen İli olduğunu vurgulaması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyini temsilen Salonda bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap tespitlerini aktarmak üzere mikrofona davet edildi.
 
Hemen öncesinde; Çok kısa bir süre önce Manisa’ya gelerek iki önemli fabrikanın açılışında bulunduğunu, Manisa’nın büyüme ve istihdam konusunda çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında da Manisa’dan önemli işler ve ek istihdamda Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar beklediğini belirtti.
 
 
Manisa’nın; Modern ve gelişmiş Organize Sanayi Bölgeleri ve her sektöre jeopolitik avantajlar sunan diğer üretim ve tesisleşme alanlarıyla yerli ve yabancı yatırımlar için halen sürdürülebilir bir potansiyel taşıdığını anlatan Sadık Özkasap ise ayrıca, Türkiye Ortalamasının üzerinde katkı sağladığı “İstihdam Seferberliği” gibi pek çok Milli Program ve Projedeki sonuçları, cari açığa karşı odaklandığı ihracatçı üretim yapısı, teknoloji kullanımındaki dönüşümü, bilgi-kalite ve katma değeri esas alan üretici ve işletmeci yaklaşımı ile Türkiye Ekonomisine ilişkin göstergelere pozitif değer katan son iki yıldaki performansını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özetlemeye çalıştı.
 
Türkiye Ekonomi Şurası ve İş Dünyasının dile getirdiği beklentilere ilişkin Şura sonrasında yapmış olduğu açıklamada ise Manisa  Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap şunları belirtti:
-“TOBB’da Devlet Büyüklerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomi Şuraları, ekonomimizi ayakta tutan iş dünyasının karşılaştığı zorlukların ve çözüm önerilerinin doğrudan görüşüldüğü, Ülkemizin en büyük ve en etkili istişare ortamı. Bu sebeple Ekonomimizin nabzının tutulduğunun söylenmesi çok yerinde oluyor. Ancak bir diğer önemli özelliği de Güçlü Ekonomi-Güçlü Türkiye mesajı altında hem İş Dünyasının hem de Hükümet Sistemimizin kararlılığını gösterdiği bir platform olması. İş Dünyamız üretim kararlılığını koruduğu sürece, Hükümetimiz de başta maliyetler olmak üzere en akılcı ve destekleyici politikalarla aktarılan tespitlere çözüm üretecek geçiş yollarını sağladığı sürece,  daha iyiye ulaşmamız her zaman mümkün olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız da Şura’da Manisa’daki durumu sorarken, Manisa’da yaptıkları iki fabrika açılışından bahsettiler. Bizler için bu ayrıca gurur kaynağı oldu. Çünkü bu fabrikalardan birisi Global bir Şirketin, diğeri ise Yabancı İş Ortaklıklarıyla Globalleşen bir Şirketimizin yatırımı. Demek ki her türlü zorluğa ve çevremizdeki olumsuzluklara rağmen Türkiye Ekonomisine duyulan güven sürüyor ve Manisa’da bu güvenin yatırıma dönüştüğü üstlerin başlarında yer alıyor. Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Üretimi ve İhracatta da Manisa Ankara ve Türkiye Genelinde özel olmayı sürdürüyor!” Bizler de Türkiye Ekonomi Şurası’nın düzenlenmesine öncülük eden TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, her seferinde İş Dünyasının görüş ve taleplerini hassasiyetle dinleyerek iş ve yatırım ortamının daha iyi olması için gerekli adımları başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, icracı ve reformcu bir anlayışla üretime, istihdama, ihracata dair her konuda İş Dünyamızın yanında olan Değerli Bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
 
 
Türkiye Ekonomi Şurası’nda 7 Bölgenin Oda ve Borsalarının Tespitleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlara iletilen İş Dünyasının Başlıca İstekleri ise şunlar oldu:
 
*Birikmiş KDV’lerin belirli bir takvimde ödenmesi veya KDV alacaklarının, vergi ve SGK borçlarına karşılık belirli bir program çerçevesinde mahsup edilmesi.
*Geçici vergi uygulamasının kaldırılması.
*İstihdamı Zorunlu Personel (Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi gibi) uygulamalarının gözden geçirilerek revize edilmesi. Meslek odasından işletmede çalıştığına dair belge alınması yerine  işyeri ile yapılan sözleşme ve diplomanın yeterli görülmesi.
*İstihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması.
*Yüksek faizler, düşük ekspertiz değerleri, bankaların yüksek işlem maliyetleri, teminat mektubu komisyonları gibi finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi.
*İhracatta, Eximbank’ın teminat mektubu talep etmeden kredi verebilme kapasitesinin artırılması.
*Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması.
*KGF-Kredi Garanti Fonu’nun Devlet destekli kefalet mekanizması kapsamında Eximbank’a yönelik kefalet limitinin yükseltilmesi.
*Yerli Malı belgeli ürünlerin Kamuda kullanımının artırılması.
*OSB’lere sağlanan emlak vergisi ve birleşme-ayırma vergi muafiyetlerinden OSB dışı üretim yapan sanayicilerin de faydalanması.
*Sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV’nin %1’e indirilmesi.
*Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması.
*İplik ithalatına getirilen gümrük vergisi oranının yükseltilmesi ve yerli üretimin artması için pamukta prim ve teşvik uygulamalarına devam edilmesi.
*Çiftçilerin tohum toprakla buluşmadan önce alacağı desteği bilmesi ve ona göre ekim yapabilmelerinin önünün açılması.
*Yer tahsisi ve yatırım kolaylıklarıyla Lisanslı Depoculuğun arttırılması.
*Jeotermal enerji üretiminde, mutlak  tarım arazilerinin içinde sondaj yapılmasının önlenmesi. Enerji üretiminin marjinal alanlarla sınırlı tutulması.
*Teşvik Sistemlerinin İlçeler bazında uygulanması.