• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Meclis
MECLİS
 
 
CAHİT YAYMAN
MECLİS BAŞKANI
[email protected]
 
 
 
ALİ YILMAZ ABDULLAH ERCAN
MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI
[email protected] abdullah.ercan@manisatb.org.tr
   
   
 
RIZA GÜNER ALPER ÖZGÜR MURAT BÜYÜKŞAHİN 
MECLİS KATİP ÜYESİ MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ
[email protected] [email protected] [email protected]
     
     
İBRAHİM KÜLAHLI SERKAN TOK İSMAİL BURAK KOŞAR
MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ
[email protected] [email protected] [email protected]