• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ HK.
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ HK.01 Şubat 2019 Cuma

 

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında; 29. 11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususun 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir.

 

 

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmaktadır.

İlgili yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Duyuru Servisi

 

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.