• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
KURUMSAL YAKIN ÇALIŞMA İLE MANİSA İHRACATI DESTEKLENECEK
KURUMSAL YAKIN ÇALIŞMA İLE MANİSA İHRACATI DESTEKLENECEK11 Şubat 2019 Pazartesi

Ülkemizin dengeli, sağlıklı, uluslararası rekabete açık ve sürekli büyüyen bir ihracat yapısına sahip olması için yatırım ve kalkınma bankacılığı prensipleriyle; İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması ve bu kapsamda çeşitli finansman, teminat ve güvence programlarıyla ihracatçılara destek sağlanması amaçlarıyla faaliyet gösteren, Türk Eximbank / Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’ı ziyaret etti.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’nün son iki yılda geliştirmiş olduğu kurumsal diyalog çerçevesinde hem nezaket ziyareti, hem de “Mevsimsel Kredi Destek Programı”nın oluşumunda olduğu gibi sahadan alınan geri bildirimlerin yakın çalışma anlayışı ile yeni ve somut hizmetlere nasıl daha fazla dönüştürülebileceğinin istişare edilmesi şeklinde gerçekleşen, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ve İhracatçı İş Adamı Mustafa Alhat’ın da ortak kurumsal ve iş dünyası diyalogları kapsamında bulunduğu ziyarette; Türk Eximbank’ın 2019 yılı hedefleri de görüşüldü.

İhracatın öneminin her geçen gün arttığı Türkiye Ekonomisi’nde, Finans Sektöründe ihracat ve ihracata yönelik yatırımlarda uygun kredi oranları ile yeterli kredi hacmi temininde genel bir durağanlık ya da daralma yaşanırken 2018 yılında bu kapasitesini teminat ve güvence de sağlayarak artıran tek kuruluşun Türk Eximbank olduğunu belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap,  özellikle tarıma dayalı ihracatta Türk Eximbank desteklerinin önemine ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti:

-“Manisa’da tarıma dayalı sanayi ve ihracat alanında faaliyet gösteren İşletmelerimizin, Manisa ve Ülkemiz ihracatı adına üstlendikleri yurtdışı siparişlerinin üretim süreçlerinin zamanında işlemesiyle kusursuz teslim edilmesi, böylece Türk İhracatçısına duyulan güvenin korunması ve pazarın rakip ülkelere kaptırılmadan genişletilmesi bakımından, sezon başlarındaki mevsimsel alımlar kritik öneme sahiptir. Üreticiden büyük miktarlarda alım yapılmasını zorunlu kılan, üreticilere de ürün bedellerinin bekletilmeden ödenmesinin üreticilerin de ihtiyaçları bakımından prensip kabul edildiği bu dönemlerde, döngünün öz kaynaklarla sağlanabilmesi genellikle mümkün olamamaktadır. Bu durum mevsimsel ve hızlı sonuç alınması gereken finansman ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacın bankacılık sistemi üzerinden karşılanması ise ciddi finansman maliyetlerini oluşturmaktadır. İşte tam bu noktada; Özellikle dış piyasalar ile rekabet ortamında, Türk Eximbank’ın ihracat sektörüne sunduğu destekler hem nicelik, hem de nitelik olarak çok önemlidir.

Bizler bu tespitlerimizi, Üye ziyaretlerimizden de edindiğimiz teyit edici bilgilerle, son 1 yıldır Türk Eximbank Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım’a çeşitli toplantılarda ve kurumsal temaslarımızda aktarma ve takip etme gayreti içerisinde olduk.  Elde edilen sonuç ise Manisa’nın ihracatçı kimliğini teşvik edici oldu. Türk Eximbank'ın yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar tarım ürünleri ihracatı yapan işletmelere 200 milyon dolar ilave finansman desteği sağlandı. Önümüzdeki yıllarda da Mevsimsel Kredi Destek Programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacak. Tarım Ürünleri İhracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek. Mevsimsel taleplerde ayrıca hassasiyet gösterilecek. Ancak finansmanın hacim ve zamanlama planlaması bakımından daha etkili karşılanabilmesi için bu taleplerin iki ay önceden yapılması gerekiyor. Özetle Bizler de Türk Eximbank Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım’a, taleplerimizi karşılıksız bırakmadıkları için, sürekli sahada oldukları ve sahanın nabzını tutarak üretimden, yatırım ve ihracat hacimlerimize kadar pozitif katkı sağlayan destek programlarının mimarlarından oldukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 

Daha yakın çalışma ve sürekli iletişimle İki Kurum arasındaki İşbirliğinin, Manisa İhracatı ve İhracatçıları için yeni tespitler ve hizmetler getireceğine inandığını ifade eden Türk Eximbank / Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank’ın 2018 yılı faaliyet sonuçları, 2019 yılı hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması amacıyla yapılacaklar hakkında şunları belirtti:

-“Türk Eximbank 2018 yılında daha fazla ihracatçımıza ulaşarak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek, Ülkemiz ihracatına sağladığı toplam nakdi kredi ve sigorta desteğini ihracat artışından daha hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu çerçevede, 2018 yılsonunda 27,3 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre %12,5 düzeyinde bir artışla toplam 44,2 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılmıştır. Böylelikle ihracatın da %26’sı finanse edilmiştir. 2019 yılında ise sağlanan finansman desteğinin 48,4 milyar dolara yükseltilmesi ve ihracatı destekleme oranının %27’ye çıkması öngörülmektedir. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılında %13 artışla 12.500 firma olarak hedeflenmiştir. 2019 yılında şube ve irtibat ofisi sayısımız toplamda 40’a ulaşacaktır. Kaynak çeşitlendirmesi ve uygun maliyetli yurt dışı fon teminine devam edilecek, Eximbank’ın finansman desteğindeki artış teminat çeşitliliği ve yeni ürünlerle devam edecektir. Banka’nın devreye alacağı İşletme Sermayesi Garanti Programı, Teminat Mektubu Programı, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigortası Programı ve Akreditif Teyit Sigortası Programı ile Türk Eximbank garantisi altında finansal sistemdeki fonların bir kısmının ihracatçılarımızın hizmetine kanalize edilmesi sağlanacaktır.”