• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Sorumlu Pamuk Denetçisi Eğitimi Hakkında
Sorumlu Pamuk Denetçisi Eğitimi Hakkında 30 Temmuz 2019 Salı

 

 

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Manisa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığından tarafımıza gelen yazıda 2012/25 sayılı Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğin 16.ncı maddesi gereğince, Bölge Müdürlüklerinde, Pamuk Sorumlu Denetçi eğitimi düzenlenmekte olduğu belirtilmiştir. Detaylı bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla...