• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması hk.
VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması hk.13 Eylül 2019 Cuma
 
 
 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun
07.09.2019 Tarih ve 30881 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,
03.09.2019 Tarih ve 2019/265 No'lu Kararı ile
 
"Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali  bilanço  toplamı 25 milyon TL'dan çok  olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2019 tarihinden,
31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır."