• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Ormanlarımızda Oluşabilecek Yangınları Önlemek Amacıyla Alınan Karar
Ormanlarımızda Oluşabilecek Yangınları Önlemek Amacıyla Alınan Karar01 Ağustos 2021 Pazar

 

 

Ülkemiz Genelinde olduğu gibi son günlerde Manisa'da da orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir.

İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri gereğince T.C. Manisa Valiliği tarafından  da aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

İlimiz Dahilinde Bulunan Ormanlık Alanlarda Oluşabilecek Yangınları Önlemek Amacıyla

Valiliğimizce Alınan 30.07.2021 Tarihli ve 2021/1 Sayılı Karar

1) İlimiz dahilinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlerin kesinlikle yasaklanmasına,

2) Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapılmasının kesinlikle yasaklanmasına,

3) Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanların orman işletme şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarına,

4) Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve Orman İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap vermesine,

5) Yapılan iş bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını alınan karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Kararı, T.C. Manisa Valiliği Sayfasından görmek için bakınız