• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
"MANİSA SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜ"ne Sahip Çıkıyorlar!
16 Ağustos 2021 Pazartesi

Üzüm üretimi ve buna ilişkin tüm faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesine yönelik, Manisa’nın Paydaş Kurumları arasındaki işbirliği, imzalanan “Manisa Üzüm Platformu” Protokolü ile güçleniyor. 

‘Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’ Coğrafi İşaret Tescili’ni Manisa’ya kazandıran Manisa Ticaret Borsası’nın, Ürünün marka değerinin korunması ve arttırılması adına önerisi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün de fikir birliği ile; Manisa’nın, pek çok çalışma alanında olduğu gibi Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nde de paydaşlık kültürüyle hareket eden ve sektöre sürekli pozitif katkı sağlamayı amaç edinmiş 3 Kurumu, teknik imkan ve insan kaynaklarını bir araya getirerek “Manisa Üzüm Platformu”nu kurdu.

 

Manisa Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat ve Platform’da görev alacak, Kurumların Ziraat Mühendisi Kadrolarından oluşan Teknik Ekipleri katıldı.

 

Amacı “Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü”nün;

-Kurutmalık ve Sofralık Üretiminden, iç ve dış piyasalarda pazarlanmasına kadar geçen süreçlerinde, karşılaşılan veya karşılaşılabilecek her türlü sorunun, çözüm önerilerinin ve geliştirilmeye açık alanların gerçekleştirilecek saha ve araştırma çalışmalarıyla tespit edilmesi, -Mevcut ve elde edilecek yeni tespitlere göre Sektörün Tüm Halkaları için ortak çözüm üretimi, proje ve faaliyet oluşumu ve dayanışma uygulamaları ortamının güçlendirilmesi, -Marka Değerinin ve Milli Gelir Kaynağı niteliğinin korunması ve geliştirilmesi olan Platform, belirlenen amaçlar doğrultusunda, “Saha incelemesi yapacak”, “fiziki ve yazılı kaynaklardan araştırma yapacak”, “gerekli görülen tespitlerde eğitim ve farkındalık organizasyonları düzenleyecek”, “gerekli konularda Protokole taraf Kurumlar adına ilgili mercilere ulaştırılmak üzere rapor düzenleyecek”, “yazılı ve görsel ortak bilgilendirme materyalleri hazırlayacak”.

 

15 GÜNDE BİR ARAZİYE ÇIKACAKLAR

Protokol imza programında yapılan açıklamaya göre; “Manisa Üzüm Platformu”nda görev alacak Teknik Ekip her 15 günde bir düzenli olarak ve gerekli hallerde daha yoğun şekilde arazi çalışmaları yapacak. Teknik Ekip ayrıca, her sezonda kaliteyi etkileyen faktörler, kültürel mücadele, bilinçli zirai mücadele ve ekipman bakımı gibi bir veya birkaç konuyu öncelikli olarak ele alacak ve belirlenen konularda sektörün Paydaşları üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışacak. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü üretimi yapılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları ile Sektörün Paydaşı Tariş, Birlik ve Kooperatifler, İhracatçı İşletmeler, İlaç Bayileri ve Akademik Çevrelerle temas kurulması ve çalışma ziyaretlerinde bulunulması da Platformun faaliyetleri arasında olacak.

 

 

MANİSA BAĞLARINA VE ÜZÜMÜNE DEĞER KATACAKLAR

İmzalanan Protokol ve oluşturulan Platform ile ilgili Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’ın açıklaması şu şekilde oldu;

“- Manisa Üzüm Platformu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Borsamızın her biri alanında uzman Teknik Kadrolarından oluşuyor. Sahanın büyüklüğü de dikkate alındığında Platform Çatısı altında ciddi bir çalışma takvimi uygulanacak. Manisa’nın en önemli üretim değerlerinden birisine, artık daha yoğun bir şekilde sahip çıkılmış olacak. Sektörün tüm halkalarına bilgi ve deneyimin yanı sıra gelişime yönelik yeni proje konuları da kazandırılmış olacak. Benzer bir işbirliğiyle çalışmalarına devam ettiğimiz, gönüllülük esasıyla Değerli Akademisyenlerimizin de emek verdiği, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi yolculuğunda da Platform Üyelerinin hazırlayacağı materyaller kalite ve güvenilir gıda imajımızda çok faydalı olacak. Bu vesile ile Manisa ile  özdeş Üzümümüz ve Bağlarımız için her zaman taşın altına elini koyan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müze, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’müze ve Teknik Ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum”

 

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de; Protokol İmza Programında şöyle konuştu;

“-Manisa Üzüm Platformu teknik anlamda çok profesyonel bir ekipten oluşuyor. Ekibin çalışmalarıyla elde edilecek donelerle hem Manisa Bağlarında hem de Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nde geleceğe güvenle bakabileceğimiz bilgilere sahip olacağız. Manisa Üzüm Platformu’nun Teknik Ekibine süreçte kolaylıklar diliyor, Manisa Ticaret Borsamıza da bu işbirliğine öncülük ettiği için teşekkür ediyorum”

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat da; Platform’a ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

 “-Platformda yer almaktan memnuniyet duyuyor ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya gelince Manisa Bağları ve Manisa Üzümü, üretiminden pazarlamasına kadarki her süreçte daha güçlü hale gelecek. İnanıyoruz ki Platformun etkililiği hem Üreticilerimizin uygulamaları nezdinde hem de diğer Paydaşlarımızın da dahil olacağı çeşitli çalışmalarla genişleyecektir. Böylece; Platform çalışmalarında, her ne kadar Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün üretim ve pazarlama süreçleri esas alınmış olsa da, mutabakatını yaptığımız amaçlar başarılması halinde Topyekun Manisa ve İnsanımıza daha fazla sosyo-ekonomik kazanım olarak geri dönecektir. Bizler de bunu başarma arzusundayız.”

 

Manisa Üzüm Platformu Teknik Ekibi şu İsimlerden oluşuyor:

-Manisa Ticaret Borsası’ndan,

Ziraat Mühendisi Özlem Çetin

-Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden,

Ziraat Yüksek Mühendisi Güneş Kaçar, Ziraat Mühendisi Köksal Aksu, Ziraat Mühendisi Mustafa Akdemir

-Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden

Dr. Oğuzhan Soltekin,  Ziraat Yüksek Mühendisi M. Sacit İnan ve Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Yıldız