• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Beyaz Altına Dönüş Artıyor
Beyaz Altına Dönüş Artıyor13 Ekim 2021 Çarşamba
 
 
 
 
 
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap Manisa’da yeniden artan Pamuk Ekim Alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yaklaşık 10 yıl önce tükenme noktasına gelen Pamuk Ekiminin özellikle son 3 yılda, yapılan desteklemelerin ve makineli hasada geçişin de olumlu etkisi ile artış gösterdiğini belirten Özkasap, ekim artışına bağlı olarak Manisa Ticaret Borsası’na Üye Pamuk Çırçır Fabrikası İşletmelerinin de makine ve teknolojilerini günümüzün kalite ve verim standartlarına göre yenileyerek, Manisa’nın “Beyaz Altın”a dönüşünün devam etmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.
 
 
 
 
Geri dönüşler ile Manisa’nın yeniden güçlü bir pamuk üretici olmasın, sağlayacağı değer zinciri dolayısıyla Yerel ve Ulusal Ekonomimiz adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, artmasından memnuniyet duyduklarını ve çeşitli platformlarda desteklediklerini belirttiği Manisa’nın pamuk üretimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede ayrıca şunları aktardı:
 
-“Öncelikle üretimde yaşadığımız gelişmeleri neden geri dönüş olarak ifade ettiğimizi özetleyecek olursak; Üretim maliyetlerine ve eski usul hasat koşullarına karşılık oluşan fiyatların tatmin edici olmaması ve üretimin yeterince desteklenmemesi gibi nedenlerle, Dünyanın en iyi lif kalitelerinde üretim yapan Manisa Çiftçisi, bundan yaklaşık on yıl önce pamuk ekimini aşamalı olarak bırakmış ve Manisa’da pamuk üretimi neredeyse yok olmuştu. Manisa’da kurulu Çırçır Fabrikaları da üretim maliyetlerini çok iyi bildikleri için Çiftçilerin pamuk ekimi yapması için sahada bir çaba sarf edememiş, tesislerini yıllardır atıl durumda bekletmiş, fakat bir gün tarım politikalarında oluşacak farkındalıkla şartların tekrar olumluya dönüşebileceği öngörüsüyle pamuktan ve tesislerinden vazgeçmemişti. Bu dönem Manisa’da pamuktan mısıra yöneliş olarak hafızalara geçti.
 
Bahsettiğimiz dönemde üretim Türkiye Geneli’nde de benzer bir durumdaydı ve iyi değildi. 2016/17 sezonunda o döneme göre son otuz yılın en düşük değeri olan 416 bin ha seviyesinde ekim yapıldı. Ülkemizin 1,5 milyon ton olan lif pamuk ihtiyacının ise neredeyse 1 milyon tonu ithalat ile karşılandı. Türkiye Ekonomisinde cari açığın da bir sorun olarak daha net vurgulanmaya başlandığı döneme denk gelen bu sezonda, stratejik bir ürün olan pamukta da tablonun olumlu yönde değişmesinin gerektiği daha iyi anlaşıldı.
 
Bu kapsamda etkisi arttırılan Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli uygulamaları  ile pamukta umut verici gelişmeler yaşanmaya başladı. Sadece Manisa’yı baz aldığımızda ise; 2016 itibariyle mısırdan yavaş yavaş çıkış ve pamuğa tekrar yönelme olduğunu gördük. Manisa’nın 2016 yılında 28 bin hektar olan ekim alanı, desteklemelerin arttığı daha ilk yılda 50 bin hektar seviyelerine yaklaştı. Pamuğa yönelmeyi destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de pamuk toplama makinelerinin devreye girmesi oldu.
 
Son 3 yıllık döneme baktığımızda ise T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 ve Ulusal Pamuk Konseyi’nin 2021 Pamuk Raporlarında belirtilen COVID-19’dan kaynaklanan belirsizlikler, döviz kuru artışlarına paralel olarak artan girdi maliyetleri, bitkisel üretim desteklerinde münavebe uygulama zorunluluğu gibi nedenlerle Türkiye üretiminde düşüş yaşanmasına rağmen, bunun tersine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müzün verileriyle; 2019 yılında 87 bin dekar alanda 53 bin 500 ton üretim yapan Manisalı Üreticilerimiz, 2021 yılının son rakamlarına göre 105 bin dekar alanda 62 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirdi. Bu da Üreticimizin pamuğa dönüş yaptığının bir göstergesidir.
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızca kütlü pamuğa verilen kilogram başına 1 lira 10 kuruş prim ile dekar başına verilen toplam 66 kuruş mazot ve gübre destekleri ise ekim ve üretim artışında önemli bir faktör olmaya devam edecektir. Çünkü Üreticilerimizin ekim kararı üzerindeki en önemli etken kuşkusuz pamuk üretiminden ekonomik kazanç sağlayıp sağlayamadıklarıdır. İşleme boyutunda da özellikle Akhisar ve Gölmarma İlçelerimiz ile Selimşahlar Mahallemizdeki Pamuk Çırçır Fabrikaları, modernize edilmiş olarak faal durumdalar. Tüm bunlar Üreticilerimiz, İşletmelerimiz, Manisa ve nihayetinde Ülkemiz adına sevindirici gelişmeler.”
 
Pamuk Neden Önemli!
 
-“Pamuk Tarımı; Tarımsal üretim değerinin yanı sıra, girdi yoğun bir üretim dalı olması nedeniyle tohum, gübre, ilaç ve makina sanayisinin, ticaretinin ve lojistiğinin de dahil olduğu, her aşamada istihdam gerektiren çok geniş bir kesimin gelir kaynağıdır. Pamuğun ülke ekonomisine katkısı sadece tarımla sınırlı kalmamakta, başta en önemli ihracat alanlarımız arasında yer alan konfeksiyon olmak üzere asıl ve yan ürünleriyle 30 kadar sanayiye ham madde sağlamak suretiyle katlanarak artmaktadır.
 
Bir önceki sezondan rakamsal örnek vermek gerekirse; 2019/20 sezonunda üretilen 2 milyon 200 bin ton kütlü pamuktan, 627 bin ton lif pamuğun yanı sıra, 883 bin ton çiğit ve bu çiğitten 133 bin ton yemeklik yağ, 618 bin ton yemlik küspe elde edilmiştir.  Ayrıca 44 bin ton linter ile 96 bin ton pamuk telefi tıbbi malzeme ve kozmetik başta olmak üzere birçok sanayimizin kullanımına sunulmuştur. Özetle; Pamuk ilgili sanayilerde işlenmek suretiyle katlanarak artan değerlerle ekonomiye kazandırılmaktadır.
 
Bu nedenle; Ülkemizin halen ortalama 1,5 milyon ton seviyelerinde kayda geçen yıllık lif pamuk hammadde ihtiyacının, yerli üretimle temin edilmesi için Yurtiçi üretimimizi arttırmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi için ise son üç yılın verileri şu mesajları veriyor: Pamuk üretiminde ve piyasalarında istikrar sağlanması, Üretici kararlılığının korunması, dengeli bir arz-talep ortamında pamuğa dayalı sanayinin çok büyük küresel ve iklimsel nedenler dışında dışarıya döviz ödemesine gerek kalmaması ya da gerekliliğin büyük ölçüde azalması için; • Destekleme; Pamuk üretimini miktar, kalite ve verim bakımından geliştirmenin halen en önemli faktörleri arasındadır.• Pamuk üreticilerimizin ekim kararındaki temel ölçüt, bir önceki sezonun kazançla kapanmış olup olmadığıdır.• Reel değerinde azalma yaşanmaması için destekleme ödemelerinin zamanlamasında ve miktarında (TUİK-TGFE) Tarımsal Girdi Fiyat Endekslerinin de dikkate alınmasına devam edilmelidir.”
 
Özkasap sözlerini şöyle tamamladı:
 
-“ Tarım ve tarıma dayalı ekonomideki stratejik öneminin yanı sıra, hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyduğumuz, Ata Mirasımız ‘Beyaz Altın’a emek veren, geri dönüşüne destek olan herkese teşekkür ediyoruz.  Manisa Ticaret Borsası olarak, Üye İşletmelerimiz ile birlikte üretimden ihracata bu emek zincirinin birer halkası olarak, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu bereketli topraklarda üretmek ve üretenin yanında olmak için çalışıyoruz. Manisa’yı ön plana çıkaran üretim ve stratejik ürün çeşitliliğinde, Coğrafi İşaret Tescilli ürünü “Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü”, sürekli gelişen Zeytin-Zeytinyağı Sektörü ve Manisa’yı Ülkemizin en önemli tarım ve tarıma dayalı sanayi merkezlerinden birisi konumuna taşımış diğer pek çok ürünü gibi Manisa Pamuğu’nun da Manisa’nın üretim dinamiklerindeki kıymetli yerini yeniden alacağına inanıyor, Tüm Üreticilerimize ve İşletmelerimize bereketli bir sezon diliyoruz”