• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI
ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI06 Ocak 2022 Perşembe
 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.
 
PROGRAMIN KAYNAĞI:
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.
 
BAŞVURU YAPILACAK İLLER:
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 İldir. 
 
Desteklenecek Tedbirler, Başvuru Tarihleri ve Onbirinci Çağrı Dönemi için belirtilen diğer önemli hususlar için TKDK tarafından yapılan Ön İlan'ın Metni aşağıdaki PDF Linki'nde bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun
Diğer Duyuruları
 

       

KURUM BAŞKANLIĞI

      

MANİSA KOORDİNATÖRLÜĞÜ