• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
2023 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
2023 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi24 Ekim 2022 Pazartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2023 Yılı Destek Programları kapsamında 40 milyon TL bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ile 20 milyon TL bütçeli KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)  21.10.2022 tarihinde ilan edildi.

 

Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 40 Milyon TL olan TUTAP kapsamında TR33 Bölgesi’nin turizm ve kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek yerelde istihdam olanaklarının, kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Proje başına 750.000 TL ile 4.000.000 TL arasında %75’e varan oranda hibe desteği verilecektir.

TUTAP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

  1. Alternatif turizm (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür, termal) ve yaratıcı turizm faaliyetleri açısından Bölgede öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi
  2. Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran, kaynak verimliliği sağlayan ortak faydaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
  3. Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değeri artırmaya yönelik olarak istihdam odaklı üretim ve hizmet merkezlerinin oluşturulması; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma düzeyinin artırılması

KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN)

KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu ve toplam bütçesi 20 Milyon TL olan KOBİSTFİN kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam ve yüksek katma değerli üretim odağında rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup ilgili aracı kuruluştan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar tutarı) Ajans tarafından karşılanacaktır.

Proje bütçeleri asgari 500.000 TL; en az 1 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 1.000.0000 TL, en az 3 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde azami 3.000.000 TL ve en az 5 genç istihdamı gerçekleştirilecek olan projelerde ise azami 5.000.000 TL’dir.

KOBİSTFİN kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler desteklenecektir:

  1. Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  2. Ürün ya da kaynak verimliliği odaklı üretim süreci yenilikleri yapılması
  3. İthal ikamesi ya da ihracat potansiyeli olan ürünlere yönelik yeni yatırımların hayata geçirilmesi

Programlar kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak çevrim içi ortamda eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim toplantıları kapsamında proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.