• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ SORU FORMU
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ SORU FORMU19 Nisan 2024 Cuma

Sayın  Üyemiz,

 

Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir.” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda TOBB tarafından iletilen yazıda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın ekindeki Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunun güncellendiği ve V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sayfasının “AEO-YYS/Belgeler” bölümünde yayımlandığı belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,