• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
MANİSA'NIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BAŞBAKAN'A İLETİLDİ
MANİSA'NIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BAŞBAKAN'A İLETİLDİ09 Nisan 2015 Perşembe

Ticaret ve sanayinin aktörlerini bir araya getiren Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nın 8'incisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 08 Nisan 2015 tarihinde, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Şura'da, 81 İlden Oda-Borsa Başkanı, İllerindeki ekonomi ile ilgili  en önemli sorunlarını  ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Hükümete aktardılar.

Şura'ya Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Bakan ve Üst Düzey Bürokratlar, Türkiye genelindeki 365 Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Genel Sekreterler, TOBB Oda-Borsa Akademik Danışmanları ve İşadamları katıldı.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap,  Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ergün Türek ,Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil ve Manisa TSO Meclis Başkanı Hayati Dolman,  İlçe Oda ve Borsa Başkanlarıyla birlikte Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Manisa’yı temsil ettiler.

Manisa İli Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarının ortak görüş ve tespitleriyle belirledikleri sorunlarını Başbakan Ahmet Davutoğlu’na  ilettiler;

Tarım Alanındaki Sorun ve Çözüm Önerileri

Tarım başta olmak üzere Manisa’nın ihtiyacı olan İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ve mevcut OSB’lerin alanlarının genişletilerek,  enerji  ve arıtma başta olmak üzere tüm  işletimsel  eksiklerinin süratle tamamlanmalıdır.Tarıma dayalı sanayinin ve zeytin, pamuk, üzüm başta olmak üzere endüstriyel tarım ürünlerimizin ekim primlerinin arttırılması ve sofralık zeytin gibi prim kapsamında olmayanlarının da prim destek kapsamına alınmalıdır.400 milyon dolara yaklaşan tarım ürünleri ihracatı olan Manisa katma değerli ürünlere, özellikle  organik tarım ürünlerine yönelmelidir. Bunun için çiftçimize tarım bakanlığı kanalı ile gerekli eğitimler sağlanmalı ve desteklemeler arttırılmalıdır. Gediz Ovasının orta yerinde açık sistemle nikel çıkartan maden ve milyonlarca ton sülfürik asit bizim için de gelecek nesillerimiz için de tehlikedir. Dünyanın en verimli 7. ovası olan Gediz ovasında madencilik faaliyetleri dünya standartlarında olmalıdır.

Ulaşım Alanında ki Sorun ve Çözüm Önerileri

İlimizde ki ulaşım ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi, Manisa’nın dünya şehri olabilmesi için son derece önemlidir. 7 milyar doların üzerinde ki dış ticaret hacmi ile Türkiye’de ihracatta 7. sırada olan ve aynı zamanda yatırım için Avrupa’nın en uygun kenti seçilmiş Manisa, en kısa zamanda yüksek hızlı tren ve İzmir – İstanbul otoyolu projelerinin tamamlanması dört gözle beklemektedir. İzmir ile yani limanlar ile bağlantımızı zaman ve maliyet olarak rahatlatacak olan Sabuncubeli tünelleri bizler için çok önemlidir.  İlçelerimizin ana arterlere ulaşım standartlarını yükseltip kolaylaştıracak yol çalışmaların bir an önce yapılmalı ve tamamlanmalıdır.

Kalifiye Eleman Sıkıntısı ve Turizm Alanında ki Sorun ve Çözüm Önerileri

İşsizlikte 2023 hedeflerini bu günden yakalamış olan Manisa’nın, il genelinde ki sanayileşme ile birlikte kalifiye ve teknik ara eleman sıkıntısı üst seviyededir.Sanayinin talep ettiği iş gücünü yetiştirecek meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ve bunların yanı sıra tarımsal  araştırma enstitüleri açılmalıdır.Manisa ekonomisinin tarım ve sanayi sektörlerinden aldığı pay Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasına hizmet sektörlerinden aldığımız pay maalesef Türkiye ortalamasının altındadır. Termal turizm ve inanç turizmi açısından bir çok envanteri bulunan Manisa Spil dağı milli parkı ve endemik bitki örtüsü ile de aynı zamanda kırsal turizm için bir cazibe merkezidir.  Uluslar arası bir fuar merkezi inşasından başlamak suretiyle Manisa’ da turizm sektörünün mutlaka özel olarak teşvik edilmelidir.

 

09.04.2015