• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Manisa Her Alanda Markalaşmasını Sürdürüyor
 
Manisa; tarımı ve sanayisiyle günümüze kadar yükselttiği ekonomik hacim ile birlikte, biriktirdiği tarihi değer ve yaşattığı kültür çeşitliliğiyle de her alanda zengin olma niteliğine sahip nadir kentler arasında. Her zaman stratejik bir konuma sahip olan Şehzadeler Şehri Manisa; geleceğimize tarihi ve kültürel zenginlik taşırken aynı zamanda ülkemizin gelecekteki ekonomik büyüklüğü adına da sektör çeşitliliği yüksek bir üretim merkezi olma konumuna ulaşmış durumda.
 
Manisa, ilçelerinin de taşıdığı potansiyel ve ekonomik büyüklük ile birlikte; bereketli toprakları, jeopolitik konumu ve çalışkan insanlarıyla ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan en dinamik illerimizden bir tanesi.
 
4 milyar dolarla en çok ihracat yapan 7. İl olma, Ülke geneli tarım istihdamında ilk ikide yer alma, Ülke tarımının üretim hacminde ilk sırada olan Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesinde taşıyıcı güç olma, sayısı her yıl artış gösteren dünya lideri firmaların da içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi,  proje sahibi sıfatıyla Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar Projesi ile Anadolu'daki sanayici ve ihracatçıya ait yüklerin Avrupa ülkelerine daha az maliyetle daha sistemli şekilde sevkine öncülük etme, sanayi alanında gelişirken tarımsal potansiyeli de koruyarak ihracata yönelen çok sektörlü faaliyet yapısı gibi pek çok özellik; Manisa’nın Türkiye Ekonomisinin temel taşlarından birisi olmaya devam edeceğini Ülkemiz müteşebbisine ve tüm dünyadaki ekonomi aktörlerine haber veren önemli mesajlardır.
 
Ülkemizde kurulmak istenilen ekonomik kalkınma sistemin en iyi örneklerini hayata geçiren;  Büyükşehir statüsüne geçiş sonrasında ise yapısal ve ekonomik üst düzey proje çalışmalarıyla birlikte gelişimini daha da yüksek bir tempoyla sürdüreceğini düşündüğümüz Manisa’da; Manisa Ticaret Borsası’nın da kurmuş olduğu akredite hizmet sistemi ve üstlendiği misyon gereği; işlenmiş, çeşitlendirilmiş, ambalajlı ürünlerle katma değerin, markalaşma oranının ve ihracatta çeşitliliğin yükseltilmesi konularında Üyeleri ile birlikte çalışmaları artarak devam edecek, müteşebbislerimizin kalitesi yüksek üretimleri iç ve dış piyasada ekonomimizi güçlendirmeyi sürdürecektir.
 
Marka değerlerden bahsetmişken; Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne de ayrı bir yer ayırmak gerekir. Mesir Macunu, UNESCO tarafından Evrensel Kültür Mirasları listesine alınmış olması dolayısıyla artık sadece Manisa’nın değil, Ülkemizin ortak bir paydası olarak, uluslararası boyutta bilgelik, umut ve sevgi üzerine insanlığa değer katan önemli bir semboldür. Manisa Ticaret Borsası olarak bizler de; her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Festival Haftası etkinliklerini ve Mesir Macunu Saçım Töreni heyecanını henüz yaşamamış olan vatandaşlarımızı Manisamıza davet ediyor, etkinliklere katılmış olanları da bir kez daha misafir etmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Bu vesileyle de 7’den 77’ye tüm insanımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Sadık ÖZKASAP
MANİSA TİCARET BORSASI
Yönetim Kurulu Başkanı