• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA HAKKINDA
İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA HAKKINDA26 Nisan 2018 Perşembe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
İş Dünyasının ihtiyaç duyduğu istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 Sayılı Kanun TBMM’de kabul edilmiş ve 27.03.2018 Tarihli ve 30373 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yeni İstihdam Teşvikleri 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacaktır.
 
Kanun ile ayrıca;
Kanunun yürürlüğe girdiği 01 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 
5510 Sayılı, 4447 Sayılı ve 6111 Sayılı Kanunlar veya ilgili diğer Kanunlar ile sağlanan
İstihdam Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerden yararlanmamış Üyelerimizin 
En geç 31 Mayıs 2018  tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde,
 
Başvuru tarihinden geriye dönük 6 aya (En fazla) ilişkin,
Yararlanılmamış olan İstihdam Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerden yararlanabilme imkanı bulunmaktadır.
 
Önemle bilgilerinize sunarız.
 
 
7103 Sayılı,
VERGİ KANUNLARI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
MADDE 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.